Schade verzekerd

Gemiddelde leestijd: 3 minuten

Schade is vaak verzekerd, zoals brandgaatjes in uw meubels van stof, leder of hout. Zelfs wanneer u heeft overgegeven op uw bank kunt u de reinigingskosten declareren. Hoe zit dat precies? Regels veranderen en de ene verzekeringmaatschappij kan weer verschillend zijn dan andere verzekeringsmaatschappijen. Maar wat we wel zeker weten is dat het heel vaak de moeite loont om de kosten te melden aan uw verzekering.

Twee verzekeringen waar u de schade kunt declareren

Er zijn twee verzekeringen waar u terecht kunt met een schadegeval. Dat is de inboedelverzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Nagenoeg iedereen heeft deze verzekering, vaak in een pakket met andere verzekeringen. Weet u het niet zeker dan kunt u het even navragen bij uw verzekeringsagent of verzekeraar.

De inboedelverzekering is bedoeld voor een schadegeval die u bij uzelf heeft veroorzaakt. En de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is voor schadegevallen die u bij een ander heeft veroorzaakt.

Inboedelverzekering

Bij een inboedelverzekering heeft u vaak de keuze tussen een basis inboedelverzekering en een uitgebreide inboedelverzekering. Heeft u een uitgebreide inboedelverzekering dan kunt u de kosten van een reparatie vrijwel altijd declareren. In het eerste geval altijd eerst even navraag doen.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zou iedereen moeten hebben. Stel, u maakt per ongeluk iets stuk bij een ander en diegene stelt u aansprakelijk voor de kosten. Dan kunt u uw wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inschakelen. Afhankelijk van het schadebedrag stuurt de verzekeraar een expert bij u langs. Zijn de kosten onder de 500 euro of heeft u nog nooit iets gedeclareerd bij uw verzekeraar, dan doet de verzekering in de meeste gevallen niet moeilijk en keert gelijk uit.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van welke verzekering u heeft, wordt soms een eigen risico verrekend. Stel, u heeft een eigen risico van 150 euro en het herstel bedrag is 250 euro dan krijgt u 100 euro vergoed. Maar in veel gevallen heeft u geen eigen risico en kost het herstellen van een reparatie niets.

Declareren van de kosten

Het declareren van de kosten werkt als volgt. Er is een aantal stappen die u moet nemen:

  • contact opnemen met uw verzekeraar en het verhaal uitleggen
  • vervolgens krijgt u te horen of de schade is gedekt.

Er kunnen dan drie dingen gebeuren:

  • De verzekeraar schakelt zelf een bedrijf in om de schade te herstellen.
  • U mag zelf een bedrijf inschakelen om de schade te herstellen.
  • Is dit het geval dan eerst het herstelbedrag doorgeven aan de verzekeraar alvorens de schade te laten herstellen.
  • Is het herstelbedrag hoger dan 500 euro dan moet er veelal eerst een schade-expert bij u langskomen
  • Het verstandigst is het om altijd eerst de schade bij uw inboedelverzekering te melden ook als de schade door een ander wordt veroorzaakt.

Belangrijk om te weten

Schade veroorzaakt door huisdieren wordt nooit vergoed door een inboedelverzekering. Heeft u een huisdier die schade heeft veroorzaakt bij een ander, dan kunt u in sommige gevallen wel de kosten declareren.

Een inboedelverzekering gaat in de meeste gevallen uit van de aanschafwaarde, dit in tegenstelling tot een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die uitgaat van de dagwaarde. Om die reden altijd eerst het probleem melden bij de inboedelverzekering ook als een ander dit heeft veroorzaakt.

schadeSchade die u pas ontdekt na een verjaardag, maar waarvan u niet weet wie de veroorzaker is, altijd melden aan uw inboedelverzekering.

Bij de berekeningen van de dagwaarde van een meubel hanteert men een afschrijfwaarde tussen de 5 en 20 jaar. Stel uw bank kost nieuw 1500 euro, dan is de dagwaarde na 5 jaar circa 300 euro. Sommige inboedelverzekeraars verzekeren uw meubels de eerste tien jaar tegen nieuwprijs.

 

Schade verzekerd was last modified: november 28th, 2017 by KijkopMeubelen.nl