Privacyverklaring

In deze verklaring zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gewoon even contact met ons op!

Identiteit KijkopMeubelen

KijkopMeubelen
Musicalstraat 3b
1323 VR Almere

036 525 12 81
www.kijkopmeubelen.nl
info@kijkopmeubelen.nl

KvK: 51.644.738
BTW: 8501.09.735.B01

Privacy

KijkopMeubelen neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, webshop en wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons uiterste best om de gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze privacy verklaring hopen wij een helder overzicht te geven van de manier waarop we de persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is KijkopMeubelen in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die we verwerken

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Welke gegevens wij precies verwerken hangt af van het doel waarmee u onze website gebruikt. Wanneer u contact opneemt met een vraag zullen andere gegevens verwerkt worden als dat wanneer u bij ons een bestelling doet.

De lijst met persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mail adres
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekening nummer
  • IP-Adres
  • Locatie gegevens
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Overige persoonsgegevens

Naast de bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat u telefonisch of via de e-mail andere persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens die onderaan bovenstaande lijst staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Met onze website, webshop en diensten hebben we niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger dan 16 jaar zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kijkopmeubelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe, waarom en hoe lang?

In dit stuk tekst zullen we u uitleggen hoe, waarom en hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Webhosting

Esmero.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Esmero.nl. Dat betekent dat u gegevens op servers staan die in beheer zijn van Esmero.nl. Zij gebruiken deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Esmero.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Esmero.nl & Gmail.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Esmero en Gmail.com. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Esmero.nl en Gmail.com hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Contactformulieren

In deze website maken we gebruik van de plugin Contact form 7. Wanneer u dit formulier invult zullen wij verschillende gegevens van uw ontvangen zoals uw naam, telefoonnummer en uw bericht. Deze gegevens gebruiken wij enkel om weer contact met u op te nemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk en daarnaast zullen we deze gegevens ook niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Op de hoogte blijven van nieuwe reacties

Via ons blog kunt u reacties plaatsen en vragen stellen. Daar is ook de mogelijkheid om een e-mail te ontvangen bij nieuwe reacties. Wanneer u dit wilt kunt u een vinkje plaatsen bij ‘Blijf op de hoogte van nieuwe reacties’. Als u dit aanvinkt zal uw e-mail adres worden opgeslagen en krijgt u automatische een e-mail bij een nieuwe reactie. Het e-mail adres wordt net zo lang bewaard als dat het blog zal bestaan. Wilt u niet meer op de hoogte blijven? Laat het ons weten dan halen we uw e-mail adres uit deze lijst.

MailChimp

Welkom e-mails en nieuwsbrieven versturen we via MailChimp. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. We gebruiken hierbij alleen uw naam en e-mailadres. Liever geen welkom email of nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven. In elke e-mail zorgen we ervoor dat er een duidelijke mogelijkheid is dat u zich zelf kan uitschrijven. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op en dan verwijderen we uw gegevens handmatig.

Verbeteren website

Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Met Analytics verzamelen we verschillende gegevens. Zo kunnen we zien hoeveel mensen er op onze website zijn geweest, hoe lang en op welke pagina’s. Daarnaast kunnen we ook zien vanaf welke locatie en met wat voor apparaat de website bekeken word. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren. Zien we bijvoorbeeld dat er niemand op onze pagina meubelreparatie komt? Dan gaan we hier meer aandacht aan besteden zodat ook deze pagina beter bezocht gaat worden.

Bij het gebruik van Analytics hebben we de IP adressen geanonimiseerd met een javascript code en daarnaast delen we geen gegevens met Google die ze kunnen gebruiken om producten en services te verbeteren, benchmarking, technische ondersteuning en de accountspecialisten mee te laten kijken.

Om dit te kunnen doen maken we gebruik van cookies. Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze verklaring over de cookies eens door.

Er zijn verschillende mogelijkheden bij Google Analytics voor het bewaren van deze gegevens. Er kan gekozen worden voor het automatisch verwijderen na 14, 26, 38 en 50 maanden en er kan gekozen worden voor niet automatisch verwijderen. Omdat wij graag de ontwikkelingen van de website goed in de gaten houden hebben wij gekozen voor het niet automatisch verwijderen van deze gegevens. Het is wel mogelijk om de gegevens op aanvraag te verwijderen. Wilt u dit? Neem dan even contact met ons op en dan gaan wij voor u aan de slag!

Google Adsense

Op een aantal pagina’s van deze website wordt gebruik gemaakt van Adsense. Dit is een advertentie dienst van Google. Hierbij hebben we gekozen voor niet-gepersonaliseerde advertenties. Hierbij worden er geen cookies gebruikt voor het personaliseren van advertenties maar wel om een frequentielimiet in te stellen. Meer informatie kunt u vinden op deze website.

Facebook Pixel

De Facebook Pixel is geen cookie maar registreert wel gegevens van de bezoekers en vandaar dat we hem toch ook onder de cookie verklaring hebben geplaatst. Deze gegevens registeren wij niet, maar doet Facebook wel en daarom hebben we dit stukje opgenomen in onze cookie en privacy verklaring: ‘Dat externe partijen mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van uw website en elders op het internet en deze gegevens gebruiken voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties’ Meer controle over welke gegevens er wel of niet verzameld worden? Bekijk deze website eens: Your Online Choices.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt zoals het opnemen van contact of het afhandelen van bestellingen.

KijkopMeubelen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KijkopMeubelen) tussen zit.

Bewaartermijnen

KijkopMeubelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (7 jaar) loopt bewaren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan KijkopMeubelen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Datalek procedures

Indien we een datalek hebben, denk aan bijvoorbeeld een gehackte site dan zullen wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Allereerst wordt onze beheerder van de website en de hosting ingelicht om te kijken waar het datalek vandaan en om te kijken hoe dit zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Gaat het hier om persoonsgegevens waarbij er kans is op ernstige nadelige gevolgen dan zal het lek gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens. Uiteraard word het lek ook gemeld aan de betrokkenen.

Wanneer er sprake is van een datalek zullen we al het bewijs hiervan bewaren. Denk hierbij aan de oorzaak van het lek maar ook de oplossing om het lek weer te dichten. Deze gegevens bewaren we minimaal 1 jaar.

Uiteraard hebben we verschillende maatregelen getroffen om dit soort datalekken tegen te gaan zoals beveiligings plugins, ssl verbinding en de mogelijkheid om 24 uur per dag de website beheerder te bereiken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage en correctie

U heeft natuurlijk altijd inzage in uw persoonlijke gegevens en niet alleen inzage u mag het natuurlijk ook laten corrigeren of verwijderen. Wilt u dat wij iets met uw persoonsgegevens doen? Neem dan even contact met ons op en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

KijkopMeubelen wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet maar neem contact met ons op. Hieronder vindt u nogmaals onze bedrijfsgegevens:

KijkopMeubelen
Musicalstraat 3b
1323 VR Almere

036 525 12 81
www.kijkopmeubelen.nl
info@kijkopmeubelen.nl

KvK: 51.644.738
BTW: 8501.09.735.B01